Musikk og bevegelse

Bevegelse-musikk – pust

Vi er energi og vi skal få energien til å flyte.

Musikk er også energi. Musikken beveger oss på det kroppslige og følelsesmessige plan. Derfor kan musikk beskrives som en form for bevegelses- energi. Energien og bevegelsen som finnes i musikken, bruker vi blant annet til å flytte fokus. Vi kan dermed flytte fokus og bringe  frem en forståelse om gjemte og glemte stemninger, følelser, evner, rytme og energi som allerede finnes i oss. D.v.s at bevegelsene kombinert med musikk gir oss mulighet til å behandle oss selv fra innerst til ytterst.

Musikk er følelsenes språk. Derfor skal vi være oppmerksom på at musikk, især når den er kjent for oss, kan utløse minner og asosiasjoner på godt og vondt.

Lyden påvirker ikke bare ørene, men alle celler i kroppen, i det alle celler er i stand til å komme i svingninger og dermed være lydmottakere.

Vi kjenner alle hvor vanskelig det er å sitte stille når vi lytter til fengende musikk. Prøver vi å sitte stille, er det bevist at det foregår livlig muskelaktivitet i forskjellige muskelgrupper, avhengig av musikkens karakter.

Musikk kan brukes til å dempe smerte. F.eks hos tannlege, under fødsel og smertelindring hos kreftpasienter. Den beroligende musikk medvirker bl.a til økt frigjørelse av endorfiner (kroppen eget morfin).

Musikk og rytme ligger dypt forankret i oss alle. Allerede før vible født, skaper musikk bevegelse i det vi allerede som foster, ikke alene oppfatter musikk gjennom øret, men med hele kroppen.Musikken kan gi opplevelser som gåsehud,kuldegysninger,hjertebank og fremkalle tårer og latter.

Hvis vi åpner oppfor musikken, forsøker kroppsrytmen, åndedrettet, puls og motorikk ubevisst å synkronisere seg med musikkrytmen. For selv om musikken ikke bruker ord,snakker den til oss. Musikk snakker direkte til kroppen og den tausevite, og kroppen beveger seg spontant til musikken.

I bevegelsesterapi bruker vi ofte den langsomme musikken i oppvarmingen og forlengelsen, hvor takten er mer kamuflert i en flytende klang. Det gjør at kroppen lettere kan synkronisere seg med musikken.Det skapes dermed inspirasjon og motivasjonen til økt bevegelighet. Sammenhengen mellom musikk, stemninger kropp og ekspressivitet utvides.

 Øvelsene går «mye dypere» med musikk, og derfor er det viktig å velge riktig musikk til de forskjellige sekvensene fra oppbygning til avsluttning av en undervisningstime.

Bevisstgjørin av kroppens bevegelsesmønster utvides når vi tillater oss å beveges i takt med musikken.

For å oppnå dette er det avgjørende med en god jordingskontakt.

En god jording kommer fra et balansert bekken og det blir eklere å bevege seg uten anstrenging .Når vi flytter oppmerksomheten til bekkenet og bena kan energien flyte igjennom oss, og først da kan vår naturlige pust vekkes.

 

Gjennom den  naturlige pusten går øvelsene  dypt,  og  vi får kontakt med vår kjernemuskulatur .Vi  kreerer et stabilt bekken som vil gi oss en styrket kroppsholdning som igjen påvirker vår balanse, motorikk og smidighet.

Stabilitet gir dyptgående pust og god sirkulasjon.

Pust = liv ………….veien til selvhelbredelse

Å bevege seg fritt, uten anstrengelse er å stå i sin kraft.

En fri bevegelse gir seg til kjenne i hvordan du beveger deg  når  den naturlige pusten er tilstede. Det er stor forskjell på naturlig pust og «gjort» pust.

En naturlig pust er en viktig del av deg, uansett hva du foretar deg!

Mange situasjoner i livet hvor vi må ta våre valg, er det viktig å huske at vi kan spørre kroppen. Den  har svarene vi leter etter i mange situasjoner i livet, men vi glemmer å lytte til den fantastiske kroppen. Bevegelsesterapi er oppmerksomhetstrening, hvor vi velger å gjenoppta kontakten. Tillate oss å lytte innover ved å utvikle sanseapparatet vårt, og respektere de svarene som kroppen gir.

Når vi er stresset er det vanskelig å kjenne etter. Det meste vi gjør går på «autopilot» og da mister vi kontakten med kroppen. Mange stresser og presser seg over lang tid, uten å være det bevisst, men så sier det plutselig stopp i form av utbrenthet eller annen sykdom.

En god avspenning hvor vi tillater den naturlige pusten å komme med, kan bidra til å hindre oss i å pådra oss spenninger og sykdommer.

Work-in er :

Å lytte til kroppen er å nære seg selv og det gir oss en indre ro.

Work-out er: Jo mere vi  løper  fra sjelen vår, jo vanskeligere blir det å gjenoppta kontakten med vårt vakre instrument, kroppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *