Helgekurs i Bevegelsesterapi

Kurs i Bevegelsesterapi!

NYE INNSIKTER!
Ønsker du å bli kvitt spenninger, kan veien være bevisstgjøring gjennom rolige bevegelser.
Bevegelser til rolig musikk utvikler din kontakt med kroppen.
Ved økt selvinnsikt hvordan du bruker kroppen din i hverdagen, finnes et potensiale til mindre smerte, mer energi og en gladere hverdag.

AVSPENNING  = PORTEN TIL BEVISSTGJØRING. Åndedrettet vårt har en ubegrenset evne til selvhelbredelse!

Jo mer luft vi puster inn, desto mer næring gir vi til kroppens funksjoner.

Jo mer luft vi puster ut, jo mer kvitter vi oss med kroppens avfallsstoffer.

Når vi puster ut gir vi slipp, vi slapper mer av.

Bevegelsene er en dyp avspenningsmetode som berører både kropp og sjel.

Følelsesmessige spenninger hindrer  kroppen i å ta opp nok oksygen, og det kan gi fysiske og fysiologiske forandringer i kroppen.

Ved å bevege oss sakte etter rolig musikk, vekker vi den naturlige pusten, og vi blir bedre kjent med kroppen på godt og vondt.. Musikken vi bruker støtter opp under bevegelsene, og  du  vil bli oppmerksom på hvor dine spenninger befinner seg i kroppen.

Denne form for avspenning gir deg mulighet til å puste uten anstrengelse, og den ubevisste pusten slippes fri. Spenninger fungerer som et forsvar, og når vi gir slipp, frigjøres ny energi.

Øvelsene smører alle ledd, utvider bevegeligheten og dermed slipper vi å stivne til. Du vil kunne oppleve å bruke kroppen på en friere og mykere måte. Grunnideen er å gjenoppdage den naturlige bevegelsesfrihet.

Den store hjertemuskelen oppgave er å distribuere oksygen rundt i kroppen. Hvis oksygentilførselen til hjertet er liten, blir det ekstra tungt for hjertet å gjøre jobben sin.

Når den store mellomgulsmuskelen, diafragma, slapper av, avtar spenningene rundt omkring i kroppen og kroppens funksjoner jobber lettere.

Målet er å kunne bidra til en bedre livskvalitet. Blant annet en økt forståelse om det kompliserte, men kanskje allikevel det enkle, samspillet mellom kropp og sjel.

Målet er å kunne gi den enkelte;

Mer energi, mindre stress, større livsglede, mindre muskelspenninger ,kropps-bevissthet,  bedre balanse, økt vitalitet, regulert blodtrykk, større selvinnsikt.

Vi finner frem de ubrukte potensialer, som vi alle er i besittelse av!

Randi Dahl, mobil: 93 49 96 10 eller email randahl@online.no

Hva skjer på kurset:
Gjennom rolige bevegelser og meditasjon frigjøres stress og vi får økt energi. Vi sender fokus til vår naturlige pust og jobber med jordingsøvelser. Vi er ikke bare våre tanker og opplevelser, men så mye mer. Vi har en kropp og en sjel som er viktig å få kontakt med.

Åndedrettet er en god kilde til avspenning og selvinnsikt. Uforløste spenninger i kroppen melder seg ofte som stress, smerter i muskler og ledd, lite energi, høyt blodtrykk, hodepine, fordøyelsesplager og liknende.

Når vi sender fokus rettet mot vårt åndedrett, uten å anstrenge oss, blir åndedrettet friere og pusten vil gå dypere med kontinuerlig trening. Ved å integrere den naturlige, frie pusten i dine daglige gjøremål, gir det deg en god terapeutisk effekt.

Pusteintegrering = en personlig prosess- en livsstil.

Under helgekurs tar vi for oss kroppens historie ved å lese den ut fra dens proporsjon og holdningsmønster når du står og går. Vi antyder med lett berøring, hvor det ser ut til å være stille og tilbakeholdt og  hvor det kan skapes mer liv gjennom bevisstgjøring om hvordan du puster.
Vi gir også forslag til øvelser du kan gjøre på egen hånd, som på sikt vil vekke  kroppen bevegelsesmønster gjennom fri pust. -Vi lærer om diafragmas (mellomgulvs-muskelen) funksjoner, og andre musklers funksjoner.

Vi gjør par-øvelser som lærer oss å lytte, observere og godta andres og våre egne  begrensninger og muligheter som gir økt fleksibilitet og selvinnsikt.

Vi mediterer sammen og lærer dermed å lytte til kroppens indre stemme ved å sende oppmerksomheten til åndedrettet. Kroppen har sitt eget språk ,og når vi oppdager hva den har å fortelle oss, tar vi hele organismen og mennesket på alvor. Vi møter våre dype opplevelser og følelser som vi kan velge å sette ord på, og dermed kan kroppen frigjøre seg fra gamle minner og opplevelser som bare begrenser oss.

Bevisstgjøringen gjennom meditasjon viser oss veien til selvutvikling.

Bevegelsenes intensjon er å bli kjent med hvordan mangel på oksygen begrenser bevegelsesmønsteret vårt. Livets realiteter former kroppen vår og gir spenninger, som igjen begrenser kroppens funksjoner. Energien flyter dårlig, og det kan forårsake plager og sykdom.

Når du gir kroppen din oppmerksomhet uten for store anstrengelser, gir det raskt resultater.

Vi kan velge hvordan vi ønsker å ha det, men vi må selv gjøre en innsats.

God helse krever egeninnsats!

1 svar til Helgekurs i Bevegelsesterapi

  1. Veronica Nybo sier:

    Hei! Jeg er interessert i et helgekurs og lurer på om det er planlagt noe til høsten nå -14 eller våren -15, og hvor de eventuelt holdes. Jeg har selv endel plager med vondter og har hatt hjelp av psykomotorisk behandling, men har fremdeles mye indre stress og noe forhøyet blodtrykk. Tror bevegelse og meditasjon er en nøkkel til mye, og er som sagt nysgjerrig på å lære!!

    Hilsen Veronica

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *